woensdag 9 mei 2018

Agoramodel Rene GudeHet leven van de mens in de 21ste eeuw helder en begrijpelijk maken met het Agoramodel van Rene Gude.


Bron: https://2.bp.blogspot.com/
De mens leeft in vier levenssferen:
privé = thuis in het gezin, bij buren en familie
privaat = op het werk
publiek = in de maatschappij
politiek = aansluitend bij politieke en maatschappelijke opvattingen.

Om je in de levenssferen goed te bewegen is Bilding nodig.
Bilding staat voor een leven lang leren door kennis op te doen en je blijvend ontwikkelen met vaardigheden.
Er zijn 4 trainings- en leergebieden
filosofie = vragen stellen bij wat we weten en kunnen weten
kunst = creativiteit ontwikkelen en een wereld ervaren die je zelf kun creëren
religie = het juiste handelen, reflectie overstijgt de dagelijkse activiteit
sport = het lichamelijke, mentaliteit en uithoudingsvermogen.

Kijk eens op http://bildungsagora.com/