zaterdag 23 februari 2013

Wat is geluk?

Geluk (of gelukkig zijn) kan gedefinieerd worden als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. Hierbij kunnen er diverse positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid. Gelukkig zijn is het tegengestelde van ongelukkig zijn, wat bestaat uit een gevoel van ontevredenheid, en vaak samengaat met depressieoverspannenheidwoede of verdriet. Onderzoek duidt er op dat geluk voor ongeveer de helft erfelijk bepaald is. De rest van de verschillen wordt veroorzaakt door invloeden uit de omgeving.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Geluk_(emotie)

Dit vind ik een mooie definitie als uitgangspunt voor het begrip geluk of gelukkig zijn.

Er zijn veel definities te vinden over het begrip geluk. zie bron: http://www.encyclo.nl/begrip/geluk

Ook een mooie uitleg om over na te denken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten