vrijdag 15 februari 2013

Sneltoetsen in Windows

Heerlijk en lekker snel die sneltoetsen, scheelt een muisarm!

Voor meer info en handig boek Sneltoetsen.com

Windows sneltoetsen algemeen
Wisselen tussen programma's
ALT + TAB
Programma's afsluiten
ALT + F4
Venstergrootte (7)
WIN + Pijltjes
Venstergrootte via systeemmenu
ALT + SPATIE
Taakbeheer
CTRL + SHIFT + ESC
Printscreen
PRTSCN
Printscreen actief venster
ALT + PRTSCN
Scherm roteren (laptop)
CTRL + ALT + Pijltjes
Windows toets (alle versies)
Menu Start
WIN
Verkenner openen (Explorer)
WIN + E
Bureaublad activeren (Desktop)
WIN + D
Vensters Minimaliseren
WIN + M
Systeembalk activeren
WIN + B
Bestand zoeken
WIN + F
Computer zoeken in netwerk
WIN + CTRL + F
Vergrendelen (Lock)
WIN + L
Uitvoeren (Run)
WIN + R
Systeem eigenschappen
WIN + PAUSE
PC zoeken in netwerk
WIN + SHIFT + F
Windows toets (7 / VISTA)
Snel starten
WIN + 1 / 2 / 3 etc.
Nieuw venster via taakbalk (7)
WIN + SHIFT + 1 / 2 / 3 etc.
Venstergrootte (7)
WIN + Pijltjes
Vensters tussen monitor verplaatsen (7)
WIN + SHIFT + ⇨ / ⇦
Vensters minimaliseren, m.u.v. actief venster (7)
WIN + HOME
Wisselen tussen programma's, Aero
WIN + TAB
Taakbalk activeren
WIN + T
Toegankelijkheidscentrum
WIN + U
Gadgets weergeven
WIN + G
Sidebar activeren
WIN + SPATIE
Vergootglas: activeren (7)
WIN + +
Vergootglas: in-/uitzoomen (7)
WIN + + / -
Vergootglas: sluiten (7)
WIN + ESC
Presentatie modus (7)
WIN + P
Mobiliteitscentrum (7)
WIN + X
Windows Verkenner
Windows Verkenner openen
WIN + E
Nieuw venster
CTRL + N
Deelvensters activeren
TAB / F6
Bestanden selecteren
Eerste letter(s) / Pijltjes
Aangrenzende bestanden selecteren
SHIFT + Pijltjes
Tot laatste/eerste bestand selecteren
SHIFT + END / HOME
Diverse bestanden selecteren
CTRL + Pijltjes, selecteer met SPATIE
Alles selecteren
CTRL + A
Map omhoog
Backspace
Nieuwe map (7)
CTRL + SHIFT + N
Zoeken (Explore, 7 / VISTA)
CTRL + E
Adresbalk activeren (7 / VISTA)
ALT + D
Naam wijzigen
F2
Eigenschappen
ALT + ENTER
Bestand verwijderen
DELETE
Definitief verwijderen
SHIFT + DELETE
Voorbeeld weergeven aan/uit (7)
ALT + P
Icoon weergave wijzigen (7 / VISTA)
CTRL + Muiswiel
Menu's 
Menubalk / lint
ALT
Snelmenu
Snelmenu-toets / Shift + F10
Systeemmenu (i.v.m. venstergrootte)
ALT + SPATIE
Menukeuze selecteren
Pijltjes / Onderstreepte letter
Menu's sluiten
ESC
Dialoogvensters
Tabblad selecteren (1)
CTRL + TAB
Tabblad selecteren (2)
CTRL + PAGE DOWN / UP
Velden selecteren
TAB / SHIFT + TAB
Velden direct selecteren
ALT + Onderstreepte letter
Selecteren in keuzelijst
⇩ / Eerste letter
Lijstopties tonen
ALT + ⇩
Selectievakje aan/uit
SPATIE
Keuzerondje selecteren
Pijltjes
OK
ENTER
Annuleren
ESC
Toegankelijkheid
Toegankelijkheidscentrum openen
WIN + U
Wisseltoetsen aan/uit
NUMLOCK 5 seconden indrukken
Plaktoetsen aan/uit
SHIFT 5 keer indrukken
Filtertoetsen aan/uit
Rechter SHIFT 8 seconden indrukken
Hoog contrast aan/uit
ALT + SHIFT + PRTSCN
Muistoetsen aan/uit
ALT + SHIFT + NUMLOCK
Toetsenbord: taal wijzigen
ALT + SHIFT
Toetsenbord: indeling wijzigen
CTRL + SHIFT

Geen opmerkingen:

Een reactie posten